LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON バッグ M50900 牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

LOUIS VUITTON

牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色

商品號碼 : 2160500297886

 • 專門店售價HKD 31,000
 • 店舖售價HKD 13,800
 • 網上價格HKD 13,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 太古城店

細節

來自店長的信息 MI5135
商品編號 M50900
顏色 啡色
材料 牛皮皮革
商品描述

[ 商品名稱 ]
牛皮皮革Volta手挽肩背兩用袋啡色 M50900
[ 顏色 ]
啡色
[ 材料 ]
牛皮皮革
[ 大小 ]
W30×H26×D10cm/手挽26cm/肩背袋95cm - 105cm
[ 卡夾/口袋 ]
外面/開口袋×入面/開口袋×2/拉鏈袋×1
[ 附屬品 ]
肩背帶

整體有輕微使用過的痕跡
表面:輕微花痕及污漬;
角位:輕微花痕;
邊位:輕微花痕;
手挽/肩背帶:輕微花痕;
扣位:輕微花痕;
其他:-

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品