HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色
HERMES HERMES バッグ C/Vertigo Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

HERMES

Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色

商品號碼 : 2160900200202

 • 店舖售價HKD 49,800
 • 網上價格HKD 49,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 中環店

細節

商品編號 C/Vertigo
顏色 綠色
材料 Evercolor
商品描述

[ 商品名稱 ]
Evercolor Tool Box 20銀扣手挽肩背兩用袋綠色 C/Vertigo
[ 顏色 ]
綠色
[ 材料 ]
Evercolor
[ 大小 ]
W20×H20×D14cm/手挽42cm/肩背袋86cm
[ 卡夾/口袋 ]
入面/開口袋×3
[ 刻印 ]
C刻印(2018年製造)

整體有使用過的痕跡
表面:良好;
角位:輕微花痕;
邊位:良好;
手挽/肩背帶:良好;
扣位:良好;
其他:-

Have:Key Lock162

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品