CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色
CELINE CELINE バッグ F-SA-0132 牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

CELINE

牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色

商品號碼 : 2160900193948

 • 專門店售價HKD 20,500
 • 店舖售價HKD 7,980
 • 網上價格HKD 7,980
 • 狀態 : 等級 B    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : APM店

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 F-SA-0132
顏色 橙色
材料 牛皮皮革
商品描述

[ 商品名稱 ]
牛皮皮革Luggage Nano手挽肩背兩用袋橙色 F-SA-0132
[ 顏色 ]
橙色
[ 材料 ]
牛皮皮革
[ 大小 ]
W20×H19×D8cm/手挽25cm/肩背袋118cm - 118cm
[ 卡夾/口袋 ]
外面/拉鏈袋×1入面/開口袋×1

整體有使用過的痕跡
表面:嚴重花痕;
角位:輕微花痕及污漬;
邊位:嚴重污漬;
手挽/肩背帶:輕微花痕;
扣位:嚴重花痕;
其他:内籠有輕微污漬

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品