HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
HERMES HERMES バッグ  Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

HERMES

Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色

商品號碼 : 2160100474250

 • 店舖售價HKD 34,800
 • 網上價格HKD 29,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 中環店

商品已沒有存貨。

細節

來自店長的信息 型格款式、全皮製造 VC Mo
顏色 Rosejaipur/瑰紅色
材料 Taurillon Clemence Leather
商品描述

[ 商品名稱 ]
Halzan 31 Handbag Rosejaipur 手挽肩背兩用袋瑰紅色
[ 顏色 ]
Rosejaipur/瑰紅色
[ 材料 ]
Taurillon Clemence Leather
[ 大小 ]
W31×H22×D9cm/手挽27cm/肩背袋66cm
[ 卡夾/口袋 ]
外面/開口袋×2入面/開口袋×1
[ 附屬品 ]
原裝盒

整體有輕微使用過的痕跡
表面:輕微污漬;
角位:輕微花痕;
邊位:輕微花痕;
手挽/肩背帶:輕微花痕;
扣位:輕微花痕;
其他:內部有輕微花痕及污漬

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品