ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色
ROLEX ROLEX 時計 179173G/F Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色

商品號碼 : 2160100470948

 • 專門店售價HKD 77,600
 • 店舖售價HKD 52,800
 • 網上價格HKD 49,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 上水廣場店

細節

商品編號 179173G/F
顏色 金色
材料 不鏽鋼(SS)
附屬品 本体のみ
商品描述

[ 商品名稱 ]
Datejust 179173G/F手錶不鏽鋼自動機芯金色 179173G/F
[ 顏色 ]
金色
[ 材料 ]
不鏽鋼(SS)
[ 種類 ]
女裝 / FOR WOMEN[ 驅動形式 ]
自動錶
[ 錶面顏色 ]
金色
[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(W2.5cmxH2.5cm)/錶帶闊度(W1.3cm)/錶帶圓周最小約14cm

整體有輕微使用過的痕跡
表面:輕微花痕及污漬;
角位:輕微花痕;
邊位:輕微花痕及污漬;
手挽/肩背帶:-;
扣位:-;
其他:-

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品