Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色
Cartier Cartier 時計 W660012I Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

Cartier

Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色

商品號碼 : 2160100460017

 • 專門店售價HKD 34,300
 • 店舖售價HKD 21,800
 • 網上價格HKD 21,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : APM店

細節

商品編號 W660012I
顏色 銀色/米白色
材料 不鏽鋼(SS)
附屬品 本体のみ
商品描述

[ 商品名稱 ]
Cartier La Dona手錶不鏽鋼銀色/米白色 W660012I
[ 顏色 ]
銀色/米白色
[ 材料 ]
不鏽鋼(SS)
[ 種類 ]
女裝 / FOR WOMEN[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(1.7 x 1.8cm)/錶帶圓周約17cm - 約23cm

整體有輕微使用過的痕跡
表面:輕微花痕;
角位:輕微花痕;
邊位:輕微花痕;
手挽/肩帶:-;
扣位:輕微花痕;
其他:-

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品