ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U
ROLEX ROLEX 時計 69174G/U Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U

商品號碼 : 2160100456744

 • 專門店售價HKD 50,500
 • 店舖售價HKD 29,800
 • 網上價格HKD 29,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : V-City店

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 69174G/U
顏色 淡金色
材料
附屬品 本体のみ
商品描述

[ 商品名稱 ]
Rolex Datejust手錶鋼淡金色69174G/U 69174G/U
[ 顏色 ]
淡金色
[ 材料 ]

[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(W2.2xH2.2cm)/錶帶闊度(1.1cm)/錶帶圓周(16cm)

整體有輕微使用過的痕跡
表面:輕微花痕及污漬;
角位:輕微花痕;
邊位:輕微花痕;
手挽/肩背帶:-;
扣位:輕微花痕;
其他:-

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品