ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173/S ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173

商品號碼 : 2160500261504

 • 專門店售價HKD 37,500
 • 店舖售價HKD 21,800
 • 網上價格HKD 21,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : APM店

商品已沒有存貨。

細節

來自店長的信息 雍容華貴、典雅大方的金鋼配搭、永遠的經典
商品編號 69173/S
顏色 金色/銀色
材料 SS
附屬品 本体のみ
商品描述

[ 商品名稱 ]
ROLEX Datejust手錶自動機芯不鏽鋼金色69173 69173/S
[ 顏色 ]
金色/銀色
[ 防水 ]
日常生活
[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(錶肉尺寸(W2.5 H2.5CM)/錶帶闊度W1cm)

整體良好

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品