ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S
ROLEX ROLEX 時計 68274 Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S

商品號碼 : 2160500261498

 • 專門店售價HKD 44,000
 • 店舖售價HKD 29,800
 • 網上價格HKD 29,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 太古城店

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 68274
顏色 銀色
材料 不鏽鋼(SS)
附屬品 本体のみ
商品描述

[ 商品名稱 ]
Rolex Datejust手錶不鏽鋼自動機芯銀色68274/S 68274
[ 顏色 ]
銀色
[ 材料 ]
不鏽鋼(SS)
[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(錶肉尺寸W3cm×H3cm/錶帶闊度W2cm)

整體良好

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品