ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173
ROLEX ROLEX 時計 69173 ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173

因商品的照片是以一般數碼相機所拍攝,所以與實物的顏色和質感會有一點兒的差異。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173

商品號碼 : 2160100408064

 • 專門店售價HKD 37,500
 • 店舖售價HKD 23,800
 • 網上價格HKD 21,800
 • 狀態 : 等級 A    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 太古城店

細節

商品編號 69173
顏色 銀色
材料 不鏽鋼(SS)K18YG(750) YELLOW GOLD
附屬品 保証
商品描述

[ 商品名稱 ]
ROLEX Datejust手錶不鏽鋼18K黃金自動機芯銀色69173 69173
[ 顏色 ]
銀色
[ 材料 ]
不鏽鋼(SS)K18YG(750) YELLOW GOLD
[ 種類 ]
女裝 / FOR WOMEN[ 驅動形式 ]
自動錶
[ 尺寸 ]
錶肉尺寸(2.5x2.5cm)/錶帶闊度(1-1.2cm)/錶帶圓周(15cm)

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
+852 6022-086710:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

最近檢索的商品